Overenskomstforlængelsesloven § 18

  1. § 18
    Loven gælder ikke for Færøerne.