Overenskomstforlængelsesloven § 14

  1. § 14
    Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af de ved denne lov fornyede og forlængede overenskomster og aftaler m.v. afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for det pågældende område.