Opløsningsmiddelafgiftsloven § 2

 1. § 2
  Den, der fremstiller eller med henblik på salg genindvinder de i § 1, stk. 1, nævnte varer, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der fra udlandet med henblik på salg modtager varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 og 2 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 5 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.
 4. Stk. 4.
  Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.