Opkrævningsloven § 5 g

  1. § 5 g
    Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter § 5 a, jf. § 5 b, § 5 c, stk. 3, § 5 d, stk. 2, eller § 5 e, stk. 2, kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.
  2. Stk. 2.
    Klage efter stk. 1 har ikke opsættende virkning.