Opkrævningsloven § 16 d

  1. § 16 d
    Sikkerhed stillet efter § 11 kan anvendes til dækning af en debetsaldo efter § 16 c, stk. 4, uanset hvilke krav der indgår i debetsaldoen.
  2. Stk. 2.
    Sikkerhed stillet efter andre love end denne lov kan alene anvendes til dækning af en debetsaldo efter § 16 c, stk. 4, for det eller de krav, som den stillede sikkerhed vedrører.