Ophavsretsloven § 49

  1. § 49
    Vederlagskrav i henhold til § 17 d, stk. 1, § 18, stk. 1, og § 68 forældes efter 3 år fra udgangen af det år, i hvilket værksudnyttelsen fandt sted.
  2. Stk. 2.
    Såfremt vederlagskravet gøres gældende af en organisation, gælder bestemmelsen i stk. 1 også for ophavsmandens krav mod organisationen.
  3. Stk. 3.
    Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav.