Ophavsretsloven § 21

  1. § 21
    Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, må fremføres offentligt
    1. 1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder sted i erhvervsøjemed, og
    2. 2) når fremførelsen sker til brug ved gudstjeneste eller undervisning
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for fremførelse i radio eller fjernsyn samt for fremførelse i undervisningsvirksomhed, der sker i erhvervsøjemed.