Ophavsretsloven § 12

 1. § 12
  Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at
  1. 1) opføre et bygningsværk,
  2. 2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,
  3. 3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form,
  4. 4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller
  5. 5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.
 3. Stk. 3.
  Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om
  1. 1) musikværker,
  2. 2) filmværker,
  3. 3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,
  4. 4) værker af brugskunst eller
  5. 5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.