Ombudsmandsloven § 13

 1. § 13
  Klager over de i §§ 7-9 nævnte myndigheder eller institutioner kan indgives til ombudsmanden af enhver. Den, som er frihedsberøvet, har ret til i lukket skrivelse at rette henvendelse til ombudsmanden.
 2. Stk. 2.
  En klage skal være navngivet.
 3. Stk. 3.
  Klage skal være indgivet inden et år efter, at forholdet er begået.
 4. Stk. 4.
  Ombudsmanden kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 3.