Olieberedskabsloven § 1

  1. § 1
    Lovens formål er at sikre et beredskab i tilfælde af forsyningsafbrydelser eller risiko herfor på olieområdet, herunder hold af beredskabslagre af råolie og olieprodukter, og indsamling af data om olieforhold i Danmark.