Offentlighedsloven § 7

 1. § 7
  Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser
  1. 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og
  2. 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
 3. Stk. 3.
  Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.