Offentlighedsloven § 19

  1. § 19
    Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Bødeforelæg, som en juridisk person har vedtaget, er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler.
  3. Stk. 3.
    Stk. 2 omfatter ikke bødeforelæg hos politiet eller anklagemyndigheden.