Naturbeskyttelsesloven § 72

  1. § 72
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes omkostninger ved administration af loven.