Naturbeskyttelsesloven § 7

  1. § 7
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om registrering af de naturtyper, der er nævnt i § 3, stk. 1-3.