Naturbeskyttelsesloven § 46

 1. § 46
  Miljøministeren nedsætter en Taksationskommission til behandling af klager efter § 45.
 2. Stk. 2.
  Taksationskommissionen består af
  1. 1) en formand, der skal være landsdommer, og som udpeges af miljøministeren, og
  2. 2) to medlemmer, der udpeges af miljøministeren.
 3. Stk. 3.
  For hvert af medlemmerne udpeges eller vælges en suppleant efter reglerne i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Samtlige udpegninger og valg gælder for 4 år. Nyvalg i løbet af perioden gælder dog kun indtil denne periodes udløb.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren fastsætter en forretningsorden for Taksationskommissionen.