Naturbeskyttelsesloven § 46

 1. § 46
  Miljø- og fødevareministeren nedsætter en Taksationskommission til behandling af klager efter § 45.
 2. Stk. 2.
  Taksationskommissionen består af
  1. 1) en formand, der skal være landsdommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, og
  2. 2) to medlemmer, der udpeges af miljø- og fødevareministeren.
 3. Stk. 3.
  For hvert af medlemmerne udpeges eller vælges en suppleant efter reglerne i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Samtlige udpegninger og valg gælder for 4 år. Nyvalg i løbet af perioden gælder dog kun indtil denne periodes udløb.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter en forretningsorden for Taksationskommissionen.