Nationalparkloven § 6

  1. § 6
    Hvis der efter udløbet af fristen efter § 5, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til nationalpark, skal det ændrede forslag offentliggøres med en ny frist. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
  2. Stk. 2.
    Ministeren fastsætter fristen for offentliggørelsen på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer til forslaget.