Nationalparkloven § 23

  1. § 23
    Efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, kan nationalparkfonden vedtage planen endeligt.
  2. Stk. 2.
    Hvis der efter udløbet af fristen i § 21, stk. 2, foretages væsentlige ændringer af forslaget til nationalparkplan, skal det ændrede forslag udsendes til offentlig debat i mindst 8 uger, inden forslaget kan vedtages endeligt.