Nationalparkloven § 18

 1. § 18
  Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle
  1. 1) naturværdier, herunder væsentlige naturtyper og arter, og
  2. 2) landskabelige og kulturhistoriske værdier.
 2. Stk. 2.
  Planen skal beskrive,
  1. 1) hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder ved at udvide naturområder og ved at sikre kontinuitet og fri dynamik i naturen,
  2. 2) muligheden for at skabe sammenhæng mellem naturområderne,
  3. 3) udviklingsmuligheder for friluftslivet,
  4. 4) muligheder for erhverv og erhvervsudvikling, og
  5. 5) hvordan viden om områdets værdier kan formidles.
 3. Stk. 3.
  På grundlag af redegørelsen skal der i planen fastsættes mål for nationalparkens udvikling, for så vidt angår de emner, der er nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Nationalparkplanen skal beskrive, hvordan de fastsatte mål kan opnås, hvordan den forventede indsats prioriteres i planperioden, og hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet.
 5. Stk. 5.
  Nationalparkplanen skal ledsages af en redegørelse for, om planens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning.