Museumsloven § 37

  1. § 37
    Kulturministeren kan bestemme, at afgivne tilsagn om tilskud bortfalder, og at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.