Museumsloven § 36

  1. § 36
    Udbetaling af tilskud i medfør af denne lov kan ske forskudsmæssigt.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.