Museumsloven § 35

  1. § 35
    Kulturministeren kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.