Museumsloven § 34

  1. § 34
    Kulturministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og om revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i medfør af denne lov.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og grundlaget for tilskud for museer, der er omfattet af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.
  3. Stk. 3.
    Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.