Museumsloven § 29 i

  1. § 29 i
    Kommuner, som ejer diger, der omfattes af bestemmelsen i § 29 a, stk. 1, og fortidsminder, der omfattes af bestemmelserne i §§ 29 e og 29 f, skal pleje disse.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan fastsætte regler om pleje af fortidsminder.