Museumsloven § 29 a

  1. § 29 a
    Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.
  2. Stk. 2.
    For sten- og jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder, jf. §§ 29 e og 29 f.