Museumsloven § 29 d

  1. § 29 d
    Kulturministeren kan fastsætte regler om registrering af de sten- og jorddiger, der er nævnt i § 29 a, stk. 1.