Museumsloven § 2

 1. § 2
  Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv
  1. 1) aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende,
  2. 2) udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og
  3. 3) sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Museerne skal samarbejde om de opgaver, som er nævnt i stk. 1.