Museumsloven § 17 a

  1. § 17 a
    Kulturministeren nedsætter udvalg m.v., der skal rådgive med henblik på udvikling af museumsområdet.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte udvalg m.v., herunder om deres sammensætning og opgaver.