Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 16

  1. § 16
    Præmien for ansvarsforsikringer kan af forsikringsvirksomhederne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.
  2. Stk. 2.
    Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 1.