Ministeransvarlighedsloven § 2

  1. § 2
    Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.