Mineralolieafgiftsloven § 37

  1. § 37
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.