Mineralolieafgiftsloven § 35

  1. § 35
    Loven træder i kraft den 1. januar 1993.
  2. Stk. 2-6.
    (Udelades)