Mineralolieafgiftsloven § 24

  1. § 24
    Skatteministeren kan fastsætte regler om farvning og denaturering af afgiftspligtige varer.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.