Miljøskadeloven § 20

  1. § 20
    Miljø- og fødevareministeren skal påbyde den ansvarlige at give de oplysninger og foretage de undersøgelser m.v., som har betydning for vurderingen af, hvordan følgerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade afhjælpes eller forebygges. Den ansvarlige kan herunder påbydes at foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer m.v. og andre undersøgelser med henblik på at klarlægge
    1. 1) årsagerne til og virkningerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade,
    2. 2) en miljøskades art og omfang og
    3. 3) ændringer i omfanget og arten af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som er indberettet efter § 28.