Miljøskadeloven § 28

  1. § 28
    Den ansvarlige skal straks underrette miljø- og fødevareministeren om alle relevante aspekter af situationen, hvis en allerede indtrådt miljøskade forværres eller en overhængende fare for en miljøskade forøges eller udvikler sig til en miljøskade.