Miljømålsloven § 46

  1. § 46
    Miljø- og fødevareministeren reviderer Natura 2000-planen hvert sjette år.
  2. Stk. 2.
    Indsatsprogrammet kan ændres i planperioden. Ved udarbejdelse og vedtagelse af ændringer følges proceduren i § 43 og § 45, jf. dog stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Ændringer, som ikke er væsentlige, kan foretages uden høring og offentliggøres efter vedtagelsen. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt.