Miljøbeskyttelsesloven § 49 d

 1. § 49 d
  Kommunalbestyrelsen må ikke etablere affaldsordninger for eller tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder ikke for genbrugspladser i kommunen.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret
  1. 1) af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings,
  2. 2) på øer uden fast broforbindelse eller
  3. 3) af kommunens egne institutioner og virksomheder.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde indsamling i henhold til stk. 3.