Miljøbeskyttelsesloven § 45 h

 1. § 45 h
  Klima-, energi- og forsyningsministeren monitorerer udviklingen i forbrændingskapaciteten på affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg. Ministeren kan offentliggøre resultatet af monitoreringen.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om affaldsforbrændingsanlægs og affaldsmedforbrændingsanlægs indberetning til brug for monitorering efter stk. 1, herunder
  1. 1) hvilke oplysninger der skal indberettes, herunder oplysninger om investeringsplaner,
  2. 2) hvordan oplysningerne skal indberettes, og
  3. 3) frister for indberetning.