Miljøbeskyttelsesloven § 41 f

 1. § 41 f
  Godkendelsesmyndigheden lader oplysning om pligten efter § 41 e, stk. 3, tinglyse på ejendommen for driftsherrens regning.
 2. Stk. 2.
  Myndigheden lader tinglysningen efter stk. 1 aflyse, når efterbehandlingen er afsluttet.
 3. Stk. 3.
  Godkendelses- henholdsvis tilsynsmyndigheden lader aftaler, jf. § 41 e, stk. 5, tinglyse som servitut på ejendommen for driftsherrens henholdsvis påbudsadressatens regning og med denne myndighed som påtaleberettiget.
 4. Stk. 4.
  Myndigheden lader tinglysningen efter stk. 3 aflyse, når vilkår henholdsvis påbud er efterkommet.