Miljøbeskyttelsesloven § 38

  1. § 38
    Bestående listevirksomhed kan ansøge om godkendelse efter reglerne i dette kapitel.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan begrænse adgangen til at søge godkendelse efter stk. 1 til at gælde for bestemte virksomheder af de kategorier, der er optaget på listen.