Miljøbeskyttelsesloven § 112

  1. § 112
    Loven træder i kraft den 1. januar 1992. § 53 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.