Militærnægterloven § 8

  1. § 8
    I stedet for mindre straffe efter § 6 skal anvendes disciplinarmidler, medmindre omstændighederne taler derimod.
  2. Stk. 2.
    Disciplinarmidler kan ikke indbringes for retten.