Militærnægterloven § 7

  1. § 7
    Forsvarsministeren bestemmer, i hvilket omfang strafafsoning eller ulovligt fravær skal medføre eftertjeneste eller hjemsendelse med henblik på fornyet indkaldelse. Eftertjenesten kan ikke overstige afsoningstiden og den tid, den pågældende eventuelt har været ulovligt fraværende.
  2. Stk. 2.
    Den, der anden gang dømmes for nægtelse af at udføre civilt arbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, hjemsendes og kan ikke senere indkaldes.