Militærnægterloven § 2

 1. § 2
  Ansøgning om overførelse til civilt arbejde indsendes til forsvarsministeren ledsaget af fornødne oplysninger og dokumentation. Ansøgningen skal være indsendt inden 8 uger efter indkaldelsesordrens modtagelse.
 2. Stk. 2.
  De værnepligtige skal i forbindelse med indkaldelsesordren vejledes om adgangen til at blive overført til civilt arbejde og om reglerne i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  En værnepligtig kan kun én gang blive overført til civilt arbejde.
 4. Stk. 4.
  Forsvarsministeren kan, når særlige omstændigheder taler herfor, behandle en ansøgning, uanset at fristen i stk. 1 ikke er overholdt, eller uanset at ansøgeren allerede én gang har været overført til civilt arbejde.