Menighedsrådsloven § 12

 1. § 12
  Ved den første faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgør præsten fra prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand.
 2. Stk. 2.
  Inden funktionsperiodens begyndelse sørger den nyvalgte formand for, at det offentliggøres, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand.
 3. Stk. 3.
  Den nyvalgte formand sørger for, at det indføres i et af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anvist informationssystem, hvem der er valgt til menighedsrådets formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson og tegningsberettiget i medfør af § 10, stk. 9. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om indførslens form og om frister for denne.
 4. Stk. 4.
  Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning eller i valgene til de i stk. 3 nævnte enkeltmandsposter, skal formanden indføre ændringen i et af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anvist informationssystem.