Markedsføringsloven § 17

 1. § 17
  En erhvervsdrivende, der markedsfører en garanti el.lign., skal på let forståelig måde informere forbrugeren om
  1. 1) garantiens indhold, herunder eventuelle begrænsninger og forpligtelser indeholdt i garantien,
  2. 2) de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende, og
  3. 3) at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien.
 2. Stk. 2.
  Vilkårene for garantien skal være affattet på dansk, såfremt markedsføringen er sket på dansk.