Lov om mark- og vejfred § 4 a

  1. § 4 a
    §§ 3 og 4 finder ikke anvendelse for skade forvoldt af løsgående heste, der er omfattet af §§ 4 b - 4 d.