Møntloven § 6

  1. § 6
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves møntlov, lov nr. 191 af 24. maj 1972, og lov nr. 207 af 24. maj 1972 om afrunding af visse ørebeløb.