Lukkeloven § 1

  1. § 1
    Denne lov omfatter butikker, hvorfra der foregår detailsalg.
  2. Stk. 2.
    Ved butik forstås ethvert udsalgssted.
  3. Stk. 3.
    Loven gælder ikke for apoteker.