Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 24

  1. § 24
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.