Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 22

  1. § 22
    (Udeladt)